વર્ડ “ઈસ્ટર એગ”   3 comments

ઈસ્ટર એગ એટલે પ્રોગ્રામમાં રહેલી એવી ટ્રીક કે વિશેષતા જેનો ઉલ્લેખ ક્યાંય ન થતો હોય. કોઈક રીતે જ્યારે યોગ્ય રીતે અમૂક કમાન્ડ અપાય કે અમૂક વસ્તુ ટાઈપ થાય ત્યારે આવી વસ્તુ ઓટોમેટિકલી દેખાય છે. સામાન્ય રીતે ઈસ્ટર એગ્સમાં પ્રોગ્રામ બનાવનારાઓને ક્રેડીટ અપાય કે અમૂક વધારાનું ડોક્યુમેન્ટેશન મૂકાય તેવું બને છે.

આજે આ ટ્રાય કરો.

  1. MS Word ચાલુ કરો.

  2. તેમાં નીચેની ટેક્સ્ટ ટાઈપ કરો.

    =rand(200,99)

  3. Enter આપો અને રાહ જૂઓ..

કેવું લાગ્યું? મજાનું નહિ?

Advertisements

3 responses to “વર્ડ “ઈસ્ટર એગ”

Subscribe to comments with RSS.

  1. ૨૦૦૮માં આવું જ કંઈક અમે પણ રજુ કરેલું, જુઓ જાદુ નં ૩!

  2. ભાઈ, ફક્ત =rand() લખતા પણ એવીજ નાનકડી ૩ પેરેગ્રફિક ઘટના બને છે. અજમાવી જુવો.

    એજ રીતે એક્સેલમાં પણ લખતા નંબરી રમત રમાય છે. આ કમાન્ડ લે-આઉટ ચેક કરવા કે નંબર્સનું ફોર્મેશન ટેસ્ટ કરવામાં ઘણું ઉપયોગી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: